#
Kalite Politikamız

 

Kalite Yönetimi

Müşterilerimizin talep ettiği yüksek Isı izolasyon ve refrakter ürünleri, sıcaklık ölçme ve kontrol sistemlerini, teknolojik ekipmanları ve hammaddeleri, TS EN ISO 9001:2015 Yönetim sistemleri standardının uygulanabilir gereklilikleri, ulusal ve/veya uluslararası standartlara göre planlamayı ve uygulamayı, sistematik olarak kontrol etmeyi ve geliştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını etkin bir iletişim ağı ile sunarak, müşteri merkezli yönetmek, müşteri memnuniyetini ve bağlılığını artırmak.

 

Pazar Yönetimi

Faaliyet alanımızda iç piyasalarda mevcut pazar payımızı artırmak, yeni pazarlara girebilmek için işler geliştirmek.

 

Kâr Yönetimi

Finansal kaynakları etkin ve verimli bir biçimde yönetmek, yatırıma kaynak ayırmak, akılcı ve kârlı yatırıma yönelmek.

 

Sistemlerin Yönetimi

Tüm paydaşlarımızın gereksinimlerinin tam, hızlı ve ekonomik olarak karşılamak için önleyici bir yaklaşım temeline dayanan sistematik uygulamalarla, hedeflenen kurumsal göstergelerde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlayacak yönetim sistemlerini kurmak ve yönetmek. Etkin liderlik anlayışı ile yönlendirilen organizasyonlarla kaynakları, süreçleri ve stratejileri doğru yöneterek başarılı performansa ulaşmak.

 

Tedarik Yönetimi

Mal ve hizmet temin ettiğimiz kuruluşlarla, güvene ve bilginin paylaşılmasına dayalı, karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurmak, değer yaratma becerimizi geliştirmek, sürekli ilişkiler sayesinde rekabet avantajı elde ederek, kaynaklar ve maliyetler konularında sinerji yaratmak.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

Hedef ve stratejilerimizin takım hedeflerine dönüştürülmesini sağlayan ve çalışanların hedeflerine ulaşmada gösterdikleri performansı esas alan İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi’ ni kurmak ve sürekli geliştirmek ve iyileştirmek. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak, ulusal ve/veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini sürekli olarak izlemek ve önlemler alarak iyileştirmektir.

 

Çevre Yönetimi

Çevreye karşı kurumsal farkındalık oluşturarak ulusal ve / veya uluslararası kanun, yönetmelik ve mevzuatlara uyumu artırılmak, planlı ölçme ve izleme ile sürekli iyileştirmelerin yapılması ile çevreye ve insana zararları azaltılmaktır.

 

Gizlilik Politikası

TEKNOTHERM Metal San. ve Tic. A.Ş. Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda duyurulmuştur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da “TEKNOTHERM Metal San. ve Tic. A.Ş.” olarak kabul ve taahhüt etmekteyiz. Şirketimizin kişisel verilerin korunmasına ilişkin prensipleri, iştiraklerimizi de kapsamaktadır. 

 

Ana Politikalarımız 3. taraf kurum ve kuruluşların erişimine açıktır.