#
Çimento

Çimento üretimi sırasında enerji tasarrufu sağlayan Skamolex Kalsiyum Silikat Plakalar, Moller Tuğlalar, Tek-Fiber Seramik elyaf blanketler, Boardlar, Dökme Ürünler, Tek Fiber Tekstil Ürünleri, Kaya Yünleri kullanılmaktadır. Üstün kaliteli ürünler çimento tesislerinin uzun yıllarca sorunsuzca çalışmasını sağlamaktadır.
Ayrıca, DIAS temassız kızılötesi sıcaklık ölçüm cihazları tesislerin pek çok yerinde emniyet ve proses kontrolü amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle klinker sıcaklığı ölçümü ile son üründe kalite artışı sağladığı gibi fırın manto sıcaklığı ölçümü ile de refrakter malzeme üzerindeki deformasyon sürekli olarak yakından tespit edilir.
Çimento sektöründe döner fırınların sıcaklıklarının izlenmesinde ve termal analizinde DIAS Line kameralar ve kestirimci bakım amaçlı FLIR taşınabilir seyyar kameralar da önemli rol oynamaktadır.
Termal kameraların satışı yanında kiralama hizmeti de sunulmaktadır.