#
Petro Kimya

Teknotherm kimyasal ürünler üreten tesislerde kullanılan heater, fırın, reformer, ve reaksiyon fırınlarının izolasyonunda Tek-fiber seramik elyaf ürünleri ve Tek-Ifb izole hafif tuğlaları sunmaktadır. Ayrıca sıcak gaz kanalları ve boruların izolasyonunda kayayünü, Tek-Fiber Blanket ve Skamolex kalsiyum silikat izolasyon ürünleri ile hizmet sunmaktadır.
Ayrıca,  temassız sıcaklık ölçüm cihazları, FLIR ve DIAS Termal Kamera Sistemleri tesislerin pek çok yerinde emniyet ve proses kontrolü amaçlı kullanılmaktadır.
Termal kameraların satışı yanında kiralama hizmeti de sunulmaktadır.