#
Demir Çelik

Teknotherm demir ve çelik üretim tesislerinin yüksek sıcaklık izolasyonu gerektiren ve ağır şartlarda çalışan bölümlerine üstün kaliteli ve çözüm üreten ürünler sunmaktadır.
Kok fabrikalarında: Kok kamara kapılarının izolasyonunda seramik elyaf tekstil ürünler, sıcak tamir sırasında Tek-Fiber Blanket, Tuğla arkası izolasyonunda Tek-Fiber Board kullanıma sunulmaktadır.
Kamara sıcaklıklarının ölçülmesinde DIAS temassız infrared sıcaklık ölçüm sistemleri çözüm sunmaktadır.
Yüksek Fırın: Metal ve curuf yolluklarının izolasyonu için kullanılan kapakların izolasyonunda Tek-Fiber Blanket, Tek-Fiber Rigidiser ve Tek-Fiber Coating Cement ürünler, Torpedo potaların arka plan izolasyonunda Mikroporöz izolasyon plakaları,Vip 12 izolasyon plakaları,  kapaklarının izolasyonunda ise Tek-Fiber Blanket ürünleri sunmaktadır.
Çelikhane: Döküm makinasi ağzında katılaşma contası, ve kablo ve hortum izolasyonunda Tekstil Ürünler, Potalarda ve pota ocaklarında tuğla arkası izolasyon olarak Tek Fiber Board, Vip12 ve  WDS Superflex mikroporöz plakalar optimum ısı izolasyonu sunmaktadır. Pota ısıtma istasyonlarında Tek-Fiber Blanket ve Tek Fiber Modul kullanılmaktadır.
Haddehane Tav fırınlarında: Tek-Fiber Blanket, Tek-Fiber Board, Tek-Ifb izole hafif tuğlalar ile fırınların izolasyonunu mükemmel bir şekilde yapmaktadır.
Demir Çelik tesislerinde gerek sıvı gerekse katılaşmış haldeki çeliğin sıcaklığının ölçümünde DIAS Pirometreleri profesyonel çözümler sunmaktadır.
Ayrıca, DIAS temassız sıcaklık ölçüm cihazları ve Termal Kamera Sistemleri, kestirimci bakım için FLIR seyyar termal kameraları, tesislerin pek çok yerinde emniyet ve proses kontrolü amaçlı kullanılmaktadır.
Termal kameraların satışı yanında kiralama hizmeti de sunulmaktadır.