#
Termik Santraller

Teknotherm, termik Santraller, enerji santralleri ve çöp yakma tesislerindeki yanma kazanlarının izolasyonunda Tek-Fiber Blanket , Tek-Fiber Board gibi üstün izolasyon özellikleri olan ürünler sunmaktadır. Atık gaz baca kanallarında Tek-Ifb izole tuğlalar kullanılmaktadır. Ayrıca kazan kapaklarının izolasyonunda Tek-Fiber Tekstil ürünleri sızdırmazlık için mükemmel çözümler sunmaktadır.
Ayrıca, temassız sıcaklık ölçüm cihazları ile FLIR ve DIAS Termal Kamera Sistemleri tesislerin pek çok yerinde emniyet ve proses kontrolü amaçlı kullanılmaktadır.